Vertrouwenspersoon

FC Binnenmaas streeft naar een omgeving waarin alle leden veilig kunnen voetballen en waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan.
Daarvoor is binnen de vereniging o.a. een Commissie Plezier en Respect ingesteld.
Desondanks zou het kunnen voorkomen dat één van de leden zijn of haar signaal niet direct binnen de vereniging bekend wil maken.

In zo’n situatie kan een externe vertrouwenspersoon een optie zijn met als taakomschrijving:
“Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook.”

Om die reden heeft het bestuur besloten om een extern persoon te benaderen met de vraag of hij bereid is om als vertrouwenspersoon voor leden van FC Binnenmaas te fungeren. Op dit verzoek heeft de heer Martin Vroegop te Maasdam positief gereageerd. De heer Martin Vroegop is zowel telefonisch te bereiken (078-6761402) als via e-mail (martin.vroegop@hetnet.nl).

Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn beschikbaarheid en uiteraard hopen wij allen dat hij in deze functie zo min mogelijk zal worden benaderd.