FC Binnenmaas kent de volgende vormen van lidmaatschap:

Contributie m.i.v. juli 2018
Categorie – seizoen 2018 – 2019 Bedrag
Senioren € 196
Junioren <19 (geboren in 2000 en 2001) € 162
Junioren <17 (geboren in 2002 en 2003) € 148
Junioren <15 (geboren in 2004 en 2005) € 141
Pupillen <13,12,11,10,9,8 (geboren in 2006 t/m 2011) € 128
Mini-pupillen <7 (geboren 2012 of later) € 68
7 tegen 7 € 126
Trainende leden € 116
Rustende leden € 55
Donateurs € 28

 

Bij aanmelding is € 15,00 inschrijvingskosten verschuldigd.

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Na aanmelding ben je dus lid van FC Binnenmaas gedurende het hele, dan wel het verdere verenigingsjaar. Minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 5 jaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk, met dien verstande, dat de contributieverplichting tot het einde van het verenigingsjaar gehandhaafd blijft. Het lidmaatschap wordt, tenzij er uiterlijk 4 (vier) weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris wordt opgezegd, automatisch aan het einde van het verenigingsjaar verlengd.

Aanmelden
Aanmelden om lid te worden, kan door het aanmeldingsformulier in te vullen. Zodra de informatie binnen is, krijg je van de secretaris een ontvangstbevestiging. Hij zorgt er tevens voor dat de aanmelding op de juiste plek binnen de vereniging terecht komt. Vervolgens wordt er door iemand van de vereniging contact opgenomen om eventuele formaliteiten te regelen en verdere afspraken te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een pasfoto of een overschrijving, wat in sommige situaties aan de orde is, maar ook aan een afspraak voor een eerste training.

Wijzigingen
Leden kunnen wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, doorgeven via het wijzigingsformulier op deze site.

Opzeggen
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris, via de post of door het afmeldingsformulier op deze site in te vullen. Zie voor de voorwaarden ook onder “lidmaatschap” op deze pagina en klik hier voor het regelement.

Contributie
Voor het betalen van de contributie ontvangt ieder lid een factuur van Contributiezaken De daarop vermelde betalingscondities moeten worden opgevolgd. In het geval de contributie niet tijdig is betaald wordt het lid uitgesloten van trainingen en wedstrijden tot het volledige contributiebedrag is voldaan. Tevens wordt er bij iedere aanmaning € 5 administratiekosten in rekening gebracht.

De vereniging behoudt zich het recht voor om een vordering uit handen te geven aan bijvoorbeeld een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het in gebreke blijvende lid.

Boetes
FC Binnenmaas berekent alle boetes, die door de KNVB aan leden worden opgelegd, door. De desbetreffende leden krijgen hiervoor een factuur van Contributiezaken. Voor het betalen daarvan gelden dezelfde condities als vermeld onder ‘Contributie’.

Waarden en Normen (Plezier en Respect)
Naast de verplichting tot het naleven van de algemeen geldende regels van de vereniging, zoals bijvoorbeeld de statuten, verplicht het lidmaatschap van FC Binnenmaas tot het naleven van de vastgestelde statuten en regels op het gebied van waarden en normen (plezier en respect). Deze regels vind je elders op deze site onder statuten en reglementen.