Disclaimer

Opnemen van ingezonden stukken
De redactie van zowel de internetsite als De Derde Helft zijn blij met zoveel mogelijk artikelen. Dit kunnen, naast door het bestuur, commissies en de redactie gemaakte mededelingen, stukjes van allerlei aard zijn. Veelal betreft het wedstrijdverslagen, maar ook komt het voor dat leden de behoefte hebben om via de site en het clubblad hun gevoelens met anderen te delen.

De redactie neemt in principe alle ingezonden artikelen op, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor de vereniging, groepen binnen de vereniging of personen. Een kritisch geluid laten horen is dus goed mogelijk, mits dat niet direct “op de man wordt gespeeld”. In voorkomende gevallen moet het mogelijk zijn een stukje te schrijven, waarin de boodschap duidelijk is zonder namen e.d. te noemen.

Als een stukje in de ogen van de redactie niet geplaatst kan worden, wordt daarover met de schrijver contact opgenomen. Omdat het voor de redactie onmogelijk is alle ingezonden stukken voor publicatie geheel door te lezen, verzoeken we de schrijvers rekening te houden met dit plaatsingsbeleid, zodat er geen ongewenste teksten verschijnen.

Disclaimer
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.