Bouwen aan de toekomst

Het is even stil geweest, maar de projectgroep heeft zeker niet stil gezeten. In een aantal bijeenkomsten hebben we gewerkt aan een voorstel voor de missie en visie voor de komende jaren. In dat document hebben we getracht zo goed en compleet als mogelijk alle input uit de drie gespreksavonden te verwerken. Omdat we bewust […]

Update Bouwen aan de toekomst

Op 27 maart legt de Projectgroep FC Binnenmaas 2.0 de laatste hand aan het concept voor de missie en visie van onze vereniging. Hierin wordt de opbrengst van de drie groepsavonden verwerkt, zodat een zo breed mogelijk gedragen product ontstaat. Dit concept wordt op 3 april aan het bestuur aangeboden met het advies deze geheel […]

Bouwen aan de toekomst, update

Nadat de groep zich de eerste avond het hoofd had gebroken over de SWOT en de tweede avond flink bezig is geweest met input voor de missie en visie, is het de bedoeling om op woensdag 22 februari aanstaande aan de slag te gaan met de uitwerking van een aantal hoofdpunten voor de visie. De […]

Bouwen aan de toekomst, FC Binnenmaas 2.0

Het is al weer even geleden dat we een artikeltje plaatsten over dit onderwerp. Tijd voor een update dus. Op 23 november is in een goed bezochte bijeenkomst gesproken over de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen. Dit gebeurde in kleine groepjes, waaruit de resultaten aan het hele gezelschap werden gepresenteerd en […]

Bouwen aan de toekomst

Onze mooie club bestaat 10 jaar. Een goed moment om naar de toekomst te kijken. Onder de werktitel FC Binnemaas 2.0 gebeurt dat dan ook. Om een goed, transparant en breed gedragen beleid te ontwikkelen en plannen voor de komende jaren te maken is het bestuur op zoek naar antwoorden op vragen, veel vragen. Op […]