Het bestuur van FC Binnenmaas bestaat uit negen personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Hieronder vindt u de bestuursleden en hun functie.

Dagelijks bestuur

Voorzitter Arjon van der Giesen 06 51129551 voorzitter@fcbinnenmaas.nl
Secretaris Ben van der Bom 06 52455185 secretaris@fcbinnenmaas.nl
Penningmeester Hennie de Winter 06 55853362 penningmeester@fcbinnenmaas.nl

Overig

Algemene zaken en Facilitaire zaken Martijn van de Graaf 06 12047991 algemenezaken@fcbinnenmaas.nl
facilitairezaken@fcbinnenmaas.nl
Technische zaken Gerard Leggedoor 06 53818582 technischezaken@fcbinnenmaas.nl
Wedstrijdzaken Ad Hitzerd (Zie kaderlijst voor contactgegevens) wedstrijdzaken@fcbinnenmaas.nl
toernooien@fcbinnenmaas.nl
Commerciële Zaken Vacature sponsorzaken@fcbinnenmaas.nl
Communicatie & Administratie en
Acties & Activiteiten
Vacature communicatie@fcbinnenmaas.nl
activiteiten@fcbinnenmaas.nl

 

Een groot gedeelte van de aan het bestuur opgedragen taken wordt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door een aantal bestuurscommissies. Meer informatie over de bestuursleden, commissies en de daarbij behorende taken vindt u door te klikken op bovenstaande functies.

Daarnaast zijn er adviescommissies en werkgroepen die voor specifieke taken worden ingesteld. Op dit moment is dat:
Commissie Plezier & Respect onder leiding van Rob van Strien, plezierenrespect@fcbinnenmaas.nl