Deze commissie, begonnen als Adviescommissie Normen en Waarden, probeert te voorkomen dat iemand zich misdraagt, door hem of haar bewust te maken van zijn of haar gedrag en de eventuele gevolgen. Door goede afspraken te maken met spelers, ouders, trainers, leiders, bestuurders, scheidsrechters, toeschouwers, media, enz. wordt hier samen aan gewerkt. In de Statuten Waarden & Normen, die door de algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd, staat alles precies beschreven. De commissie heeft zich eind 2009 aan diverse groepen binnen de verenging gepresenteerd. Hierbij werd een Powerpoint-presentatie gebruikt en was er vooral sprake van interactie met de aanwezigen.

De commissie heeft hiernaast in 2014 gedragregels opgesteld voor spelers, begeleiders en overige personen die bij de vereniging zijn betrokken zijn.

Wilt u een overzicht van de commissieleden zie kaderlijst commissies.

U treft hen regelmatig op het complex van FC Binnenmaas aan, waar zij open staan voor al uw vragen en suggesties. De commissie is buiten voetbaltijden te bereiken via email: plezierenrespect@fcbinnenmaas.nl.