De afgelopen 3 jaren heeft FC Binnenmaas een mooie en succesvolle club-gids kunnen uitbrengen. In aanwezigheid van Junior van Esch namens ZPRESS hebben Arjon van der Giesen en Piet Dorst respectievelijk namens het bestuur en sponsorzaken een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor opnieuw 3 jaar. Het betreft een overeenkomst voor het uitbrengen van de FC Binnenmaas-gids inclusief een jaarlijkse sponsorbijdrage.

Het is nu weer aan de vereniging om hieraan inhoudelijk invulling te geven. De eerstvolgende uitgave staat gepland begin september 2024. De coördinatie en eindredactie is in handen van Jan Kerkhof en Arjon Verzijl.
Het bestuur