In verband met zijn 70-jarig lidmaatschap een bezoek gebracht aan Jaap Stooker, die door fysieke omstandigheden momenteel een kamer
in De Wijk van je Leven bewoont. In deze 70 jaar heeft Jaap binnen de vereniging – voornamelijk bij v.v. Puttershoek – vele functies bekleed en deze ook jarenlang. O.a. jeugdtrainer, secretaris jeugdcommissie en bestuurslid. Voor al zijn inzet is hij in het verleden benoemt tot Lid van Verdienste van de vereniging, koninklijk en door de KNVB onderscheiden. In alle bestuurskamers van voetbalverenigingen was Jaap een graag gezien en zeer bekende persoon.
Namens het bestuur,
Arjon van der Giesen
voorzitter FC Binnenmaas