Mede voor incidenten die op de sportvelden kunnen voorkomen, brengen we AED en EHBO onder jullie aandacht.

AED
Door de coronaperiode is het alweer enige tijd geleden dat er een AED-cursus is georganiseerd. In samenwerking met de IJsclub willen we proberen om er op korte termijn weer een op te zetten. Hiervoor nodigen we met name de reeds bekende deelnemers/cursisten uit, maar willen ook een beroep doen op trainers en leiders van de teams om deze cursus te volgen.

EHBO
Daarnaast speelt naar onze mening ook het onderwerp EHBO. De verzorgers van de selectieteams zijn niet altijd beschikbaar en kunnen bij incidenten ook niet altijd worden weggeroepen. Het zou ons als vereniging enorm helpen als er trainers/leiders/leden en/of  ouders zijn die over EHBO-vaardigheden beschikken en zich bij aanwezigheid beschikbaar stellen om in geval van een incident de eerste actie te kunnen ondernemen.

Op het secretariaat zullen we voor zowel AED als EHBO een actuele lijst aanleggen.

We doen hiervoor een dringend beroep op jullie.

Aanmelden
Aanmelden graag voor 9 december a.s. via info@fcbinnenmaas.nl.

Het Bestuur