Vanaf morgen ontvangen alle leden van FC Binnenmaas, via e-mail, de facturen van de contributie voor het seizoen 22-23 via NIKKI. NIKKI verzorgt voor het vierde jaar op rij de inning van de contributie van FC Binnenmaas. Concreet betekent dit dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

Betalingsmogelijkheden:
Optie 1: Bij maandelijkse betalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink opgenomen. Bij de inning van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht.

Optie 2: Bij betaling in één keer worden er géén administratiekosten in rekening gebracht.

Wanneer u in september geen e-mail heeft ontvangen, zijn uw contactgegevens die bekend zijn bij de vereniging op dat moment mogelijk niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met uw juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) naar contributie@nikki.nl. Laat in uw e-mail a.u.b. altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de contributie int.

Administratiekosten termijnbetalingen
Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per jaar, deze worden opgeteld bij de contributie wanneer u gespreid betaalt.

De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club. Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen!

Het bestuur