Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag 12 november 2021.

Inloop om 19.30 uur, om 20.00 uur start de vergadering.

De agenda is als volgt: