Door het succes van de AH-actie voor voetbalverenigingen is al aangegeven
dat er volgend jaar weer zo’n actie opgezet zal worden.
Deze actie heeft voor FC Binnenmaas het mooie bedrag opgeleverd van
€ 2.195,=, dat we als bestuur en sponsorcommissie met plezier in ontvangst
hebben genomen.

Alle dank voor de bezoekers van AH Martijn in Puttershoek, de supermarkt
die ook bekend is als sponsor van jeugd-elftallen van FC Binnenmaas.

Het bestuur