Vorig jaar december tijdens de Algemene ledenvergadering heeft het bestuur Ben Steenhorst en Cor Groeneveld voorgedragen tot “Lid van verdienste” van FC Binnenmaas. De benoeming had door Corona nog niet plaats kunnen vinden. Afgelopen vrijdag tijdens een gezellige avond op het zeilschip “De Zeeland” werden Ben en Cor door voorzitter Arjon v.d. Giesen officieel benoemd. Beiden kregen de oorkonde uitgereikt en de partners kregen een mooi boeket bloemen. Ben en Cor maken al velen jaren deel uit van de werkgroep. Zij maken twee keer per week de kantine schoon. De overige tijd wordt besteed aan werkzaamheden op het terrein. Daarbij is Ben al jaren betrokken bij de organisatie van de “Penalty Bokaal”, welke elk jaar gehouden wordt voor de jeugd.