Belangrijke informatie Finale avond Penaltyschieten.
Vorig jaar moesten we besluiten dat de finale avond van het Penaltyschieten niet kon doorgaan. Als organisatie zijn we heel blij dat we de finaleavond onder de huidige omstandigheden wel kunnen
laten doorgaan. Hiervoor hebben we de volgende maatregelen moeten nemen:

– Tot onze spijt kunnen we geen ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s e.d. toelaten.
– Er is een fotograaf door ons uitgenodigd, die de avond in beeld zal brengen. De foto’s zullen z.s.m. op de site van FCB geplaatst worden.
– De kantine is gesloten.
– Alleen begeleiders welke door de organisatie zijn uitgenodigd mogen op het terrein van FCB aanwezig zijn.
– Begeleiders respecteren de 1,5 meter maatregel.

We reken op jullie begrip en medewerking. Volgend jaar hopen wij weer op een finale avond waarbij we iedereen welkom kunnen heten.

Jo, Ben, Karin