De persconferentie van de regering geeft geen reden om het beleid rondom de bestrijding van het corona-virus te versoepelen. In onze omgeving is zelfs sprake van een hoger dan gemiddelde score; dus alertheid gevraagd. In dit verband heeft de GGD ook contact gezocht met het bestuur van FC Binnenmaas. Uit dit contact was op te maken dat niet alle geconstateerde gevallen bekend zijn bij de vereniging, waardoor het tot op heden niet mogelijk is om adequaat te reageren richting teams/leden. Gelet op de brede toename van het aantal besmettingsgevallen is onze boodschap om enerzijds met elkaar goed toe te zien op de eerder afgekondigde maatregelen binnen de vereniging en anderzijds om voorkomende gevallen direct te melden bij de trainer/leider, die vervolgens communiceert met de coördinator TC. Het bestuur beslist daarna over eventueel nader te nemen maatregelen.

Contactpersoon voor de GGD en centraal punt bij FC Binnenmaas is voorzitter Arjon van der Giesen.

Wat we binnen de vereniging doen, ontslaat het betrokken (jeugd)lid en ouders uiteraard niet van hun persoonlijke verplichtingen in het kader van de corona-maatregelen. In dit verband bijgaand de links naar de RIVM website met de brieven voor nauwe en overige contacten van positief geteste mensen:
https://lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten

Via onderstaande link vindt u tevens de richtlijn bron- en contactonderzoek. Onder het kopje ‘Contactonderzoek’ vindt u in het blauwe kader ook informatie over de besmettelijke periode: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

Het bestuur begrijpt de wens om zo snel mogelijk terug te gaan naar het normale verenigingsleven – volop wedstrijden, kantine en terras open, maar helaas is het nog niet zover. Daarom bij deze nogmaals een dringend verzoek aan allen om corona binnen en buiten FC Binnenmaas te onderdrukken door het opvolgen van de algemeen bekende gedragsregels.

Het bestuur