In december 2020 is de eerste grote stap gezet om FC Binnenmaas in het kader van duurzaamheid beter uit te rusten. Alle aanwezige licht-units op de velden zijn vervangen door LED-verlichting. Met als resultaat meer licht – vooral op veld 1 – en een naar verwachting beduidend minder gebruik van elektriciteit.

De volgende stap is het aanbrengen van zonnepanelen op het hoofdgebouw; gepland in de eerste helft van dit jaar.

Het bestuur