In de afgelopen 4 jaar heeft Patrick samen met Marius Heinerman de taken verdeeld als Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) waarbij Marius de bovenbouw en Patrick de onderbouw voor zijn rekening nam. Marius doet op eigen verzoek een stapje terug. De wijziging binnen de organisatie gaat in per 1-1-2021 waarbij er t/m 1-6-2021 een overgangsperiode is. Marius heeft de afgelopen seizoenen veel en goed werk verricht als coördinator in de bovenbouw. Mede door zijn inzet zijn er mooie stappen gezet. Marius blijft gelukkig wel bij FC Binnenmaas betrokken als bovenbouw trainer en blijft onderdeel uitmaken van de technische commissie van FC Binnenmaas. 
Marius wil zich meer gaan richten op zijn kracht als veldtrainer.

Wij zijn dan ook zeer te spreken over bovenstaande en hebben er het volste vertrouwen in dat FC Binnenmaas de ingezette lijn door kan trekken. Het doel blijft nog steeds dat onze jeugd met veel plezier voetbalt een dat we een gezonde en evenwichtige combinatie maken tussen recreatief en prestatief opleiden. Een belangrijk doel blijft om onze jeugd op te leiden voor de selectie elftallen senioren. Op deze manier creëren we herkenbare selectie elftallen bestaande uit zoveel mogelijk eigen jeugd. Dit vinden wij belangrijk voor een goede binding van spelers met onze club (jong en oud).

We willen gelijk van deze gelegenheid gebruikmaken om onze sponsoren en onze enthousiaste Businessclub te bedanken voor de ondersteuning die zij bieden aan onze jeugd. Zeker in deze moeilijke tijden zijn wij als club hen hier zeer dankbaar voor. Een dikke duim voor hen die onze jeugd een warm hart toedragen. Hier zijn we ontzettend blij mee. Zonder jullie is veel niet mogelijk. Hopelijk zien en spreken we elkaar weer snel op ons mooie complex. Hou nog even vol met elkaar en dan komen er weer mooie voetbaltijden aan.  

Namens Technische Commissie,
Gerard Leggedoor 
Bestuurslid Technische Zaken

Archieffoto. V.l.n.r. Patrick, Marius en Gerard