De Algemene Ledenvergadering van FC Binnenmaas is gepland op vrijdagavond 6 november a.s. aanvang 20.00 uur.
De agenda volgt later.
 
Het bestuur