Op 25 maart j.l hebben we de laatste Corona-Update geplaatst. Toen was 6 april de datum waarop er voortgangsnieuws zou komen. Inmiddels weten we dat alle maatregelen i.v.m. dit virus verlengd zijn tot eind april en de amateurcompetitie beëindigd is. We hadden ons dit einde van de competitie als vereniging heel anders voorgesteld. Als bestuur proberen we nu de zakelijke (organisatorische en financiële) kant van de vereniging zo goed mogelijk te managen. De reguliere onderhoudswerkzaamheden van de werkgroep gaan met in achtneming van de landelijke “corona-regels” door en er wordt geprobeerd bepaalde werkzaamheden die normaliter in de zomerperiode gebeuren naar voren te halen.

Tot nader bericht blijft het terrein van FC Binnenmaas helaas voor velen geheel gesloten.
 
Het bestuur