Woensdagmiddag 18 Maart wordt op ons complex het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs gespeeld vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.

Veel jongens en meisjes van onze vereniging zullen met hun school de naam van de school hoog proberen te houden.

Er word op een half veld gespeeld met 8 tegen 8.

Uiteraard kunnen we dit niet alleen en hebben dan ook dringend nog enkele scheidsrechters nodig. Wie wil zich hiervoor aanmelden?? Graag bij het Wedstrijdsecretariaat bij Ad Hitzerd of John den Otter (06-21506930) of(wedstrijdzaken@fcbinnenmaas.nl).

Ook als u een gedeelte van de middag kunt fluiten, bent u van harte welkom.

Wedstrijdzaken FC Binnenmaas