De Algemene Ledenvergadering van FC Binnenmaas is gepland op vrijdagavond 1 november a.s. aanvang 20.00 uur.
De agenda is hieronder te raadplegen
 
Het bestuur