De selectie van FC Binnenmaas heeft de beschikking over twee verzorgers t.w.
Eric Sanders en Annemarie Deunhouwer en op donderdagavond fysiotherapeut
Karim Veth.
Momenteel worden zij weer met regelmaat benaderd door (jeugd)spelers
en ouders tijdens hun werkzaamheden voor de training, voor of tijdens de wedstrijd
of tijdens hun aanwezigheid als ouder. Dit is niet de bedoeling!
Zij zijn uiteraard bereid om andere leden van de vereniging – buiten de selectie – te
adviseren of te behandelen, maar conform een eerdere mededeling dan wel
via een afspraak met de jeugdcoördinator en/of het wedstrijdsecretariaat.
Op het wedstrijdsecretariaat zijn overigens twee qua inhoud goed voorziene
EHBO-koffers beschikbaar.
Ook voor onze verzorgers/fysiotherapeut moeten de werkzaamheden beheersbaar
en overzichtelijk blijven.
 
Het bestuur
Oktober 2019