Vanaf 1 september 2019 treedt NIX18 in werking op FC Binnenmaas. Dit betekent voor leden en niet leden t/m 18 jaar dat rook-, drank- en drugsgebruik NIET wordt getolereerd op ons complex.

Wij vragen dan ook aan een ieder om dit ter harte te nemen en hier ook proactief aan mee te werken. Overtreders zullen worden aangesproken, bij herhaling neemt het bestuur zo nodig passende maatregelen.

We hopen zo met elkaar een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid van onze jeugd.

Bestuur FC Binnenmaas