Het bestuur van FC Binnenmaas heeft besloten om het innen van de contributie over te dragen aan Nikki-Online. Nikki-Online start per 1 september 2019 met het maandelijks online innen van de contributie. Elk lid krijgt de mogelijkheid om de jaarcontributie in 1 keer of in maximaal  10 maanden te voldoen. Bij maandelijkse betaling worden wel administratiekosten in rekening gebracht tot maximaal € 19 per jaar.

Binnenkort verstrekken wij u nadere informatie.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van FC Binnenmaas