De maximum snelheid op de Sportlaan gaat omlaag naar 50 km per uur en aan beide zijden van de kruising van de Sportlaan met de parkeerplaats van het gemeentehuis en de voetbalvereniging worden drempels aangebracht. De werkzaamheden starten op 4 maart en duren tot en met 22 maart.

De eerste week, 4 maart tot en met 8 maart, gaat de rijbaan richting Puttershoek dicht.

Iedereen kan er door, maar mogelijk moet er even worden gewacht. Overdag wordt met verkeersregelaars het verkeer begeleid en ’s avonds en ’s nachts wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten.

Bezoekers van de voetbalvereniging en het gemeentehuis worden verzocht ‘s avonds de entree bij de brandweergarage te gebruiken. Een en ander staat met bebording aangegeven.

De tweede week, 11 maart tot en met 15 maart, gaat de rijbaan richting de N217 dicht.

Hiervoor geldt hetzelfde als de eerste week: overdag zijn er verkeersregelaars, ‘s avonds en ‘s nachts verkeerslichten etc.

In de week van 18 tot en met 22 maart worden de aanliggende voet- en fietspaden aangepast. Hierbij is voor het autoverkeer geen overlast meer.