In samenwerking met de IJsclub worden eind januari/begin februari 2019 een of meerdere (herhalings)cursussen georganiseerd voor het verantwoord gebruik van de AED. Degenen van FC Binnenmaas die belangstelling hebben voor deze (opfris)cursus, worden verzocht zich z.s.m. aan te melden via info@fcbinnenmaas.nl. De namen worden vervolgens door gegeven aan Cor Westdijk, die de cursus namens de IJsclub zal organiseren.

Het bestuur