Zonder scheidsrechter geen voetbal. Toch staan jongeren niet in de rij om in het weekend op de amateurvelden te gaan fluiten. Ze willen hun vrije tijd niet opgeven of vrezen de kritiek die ze krijgen bij een impopulaire beslissing. Toch kunnen jongeren er wel degelijk bij gebaat zijn om scheidsrechter te worden.

Niet alleen in het profvoetbal, maar ook op de amateurvelden worden scheidsrechters wekelijks negatief benaderd. Veel voetballende kinderen voelen zich daarom niet aangetrokken tot de positie van scheidsrechter. Gevolg: clubs komen elke week scheidsrechters tekort. Zonde, want fluiten kan een positieve uitwerking hebben op het sportinzicht en het zelfvertrouwen van de jeugd. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op het voetbal: wie zelf in de schoenen van de scheidsrechter heeft gestaan, heeft meer respect voor zijn of haar positie.

5 redenen waarom coaches en ouders jonge voetballers moeten aanmoedigingen om scheidsrechter te worden

1. Karaktervorming
Als scheidsrechter heb je een enorme verantwoordelijkheid. Het vereist toewijding, betrokkenheid en het vraagt ​​zowel fysiek als emotioneel veel van de jeugd. Ze krijgen moeilijke situaties voor hun kiezen en leren daarop te anticiperen en het hoofd koel te houden. Deze vaardigheden komen van pas in het leven buiten de voetbalvelden.

2. Betrokkenheid bij de sport en de club
Bij de overgang van junioren- naar seniorenvoetbal haken veel spelers af. Een speler die zich betrokken voelt bij de club, is vaak enthousiaster over de sport en daardoor minder geneigd te stoppen. Door spelers buiten hun reguliere trainingen en wedstrijden ook als scheidsrechter in te zetten, creëer je betrokken leden. Zo leren ze bovendien meer spelers, vrijwilligers en ouders op de club kennen.

3. Spelinzicht
Als scheidsrechter krijgen kinderen een uniek kijkje in het spel, anders dan wanneer zij zelf aan de bal zijn of langs de zijlijn staan. Zeker wanneer er een cursus wordt gevolgd, leren kinderen veel over het spel en de keuzes die door scheidsrechters worden gemaakt.

4. Extra zakcentje
Als blijk van waardering geven clubs hun scheidsrechters vaak een kleine vergoeding per gefloten wedstrijd. Dat zijn geen hoge bedragen; Voetbalvereniging Buitenboys Almere betaalt bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding van 3,50 euro per wedstrijd. Toch is dat voor jongere scheidsrechters een leuke bijverdienste.

5. Respect voor de scheidsrechter
Van het profvoetbal moeten we het niet hebben. Tijdens het WK, de Champions League of in de Eredivisie zien we spelers regelmatig woest op de scheidsrechter reageren. Zo leek een woedende Neymar zowel op het WK als tijdens de Champions League meer oog te hebben voor scheidsrechter Björn Kuipers dan voor zijn tegenstanders. Ook op de amateurvelden komt het voor dat spelers de scheidrechter op andere gedachten willen brengen of zelfs intimideren. Wie in de schoenen van de scheidsrechter heeft gestaan, weet hoe moeilijk het kan zijn om de juiste beslissing te nemen. Die wetenschap vergroot de acceptatie van de scheidsrechter.

Bron: Spond.com