De afgelopen maanden hebben de jeugdleden van FC Binnenmaas ontzettend hun best gedaan om loten te verkopen van de Grote Clubactie.
Het resultaat van al die inspanningen is bekend en daar is FC Binnenmaas erg blij mee! De totale opbrengst voor FC Binnenmaas is maar liefst € 1.203,10 !!

Met dit bedrag zijn er hele mooie lockers voor alle Jeugdteams gekocht !!

Uiteraard heeft iedereen zijn best gedaan om dit mooie resultaat te behalen, maar we willen een aantal teams en leden toch even in het zonnetje zetten. We hebben bijgehouden welke spelers de meeste loten hebben verkocht.
Deze spelers zullen binnenkort een geschikt prijsje in ontvangst mogen nemen.
Ook willen we graag alle Leiders en Trainers bedanken voor het uitzetten van de loten bij de spelers en willen in het bijzonder Ivy Larooij en Lies Kutterink  bedanken voor alle jaren dat ze deze actie hebben begeleid en  voor het invoeren van de verkochte loten waar erg veel tijd in is gaan zitten.

Verder iedereen die enigszins een steentje heeft bijdrage aan dit succes: Bedankt!