Een overvolle kantine heeft er zaterdag 22 december voor gezorgd dat de boutmiddag een zeer groot succes is geworden. De diverse serie loten werden gretig afgenomen en de mooie prijzen kregen snel een bestemming. Na de balans opgemaakt te hebben kon de boutcommissie weer een mooi bedrag aan het bestuur overdragen.

We willen de dames die voor de verkoop van de loten zorgde en de overige dames en heren van de boutcommissie hartelijk danken voor hun medewerking aan deze geslaagde boutmiddag.