Beste leden van FC Binnenmaas,

Rond half juli 2018 hebben jullie de contributienota voor het seizoen 2018 – 2019 mogen ontvangen. Het verzoek was om uiterlijk  half augustus 2018 de betaling gedaan te hebben. Het is goed om te vernemen dat een groot gedeelte van onze leden hier gehoor aan heeft gegeven. Inmiddels heeft circa 65% van de leden de contributie betaald. Per saldo heeft dus 35% niet betaald.

Bij deze het dringende verzoek om hen die nog moeten betalen dit per ommegaande te doen.

Laten we afspreken dat uiterlijk 28 september a.s. de betaling binnen moet zijn.

Is de betaling niet ontvangen dan zijn wij genoodzaakt om voor deze leden een speel en trainingsverbod in te stellen totdat de contributie ontvangen is. Laten we het zover niet laten komen.

Als bestuur zouden wij het fijn vinden als u hier allen gehoor aan geeft en de contributie tijdig betaald. Het bespaart ons veel werk als u allen uw medewerking verleent.

Alvast dank voor betaling.

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur FC Binnenmaas

Hennie de Winter (penningmeester)