In Binnenmaas kregen dit jaar tien personen een onderscheiding tijdens de lintjesregen, waaronder Peter Krijgsman, erelid FC Binnenmaas en nog steeds actief vrijwilliger. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester mr. drs. A.J. Borgdorff speldde hen donderdag 26 april de versierselen behorende bij de koninklijke onderscheiding op in de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland.

Van harte gefeliciteerd Peter!

Hieronder de toespraak van burgemeester Borgdorff voor Peter:

Dames en heren,

Ik vraag nu iemand naar voren die ik regelmatig op kantoor tegenkom. Want de volgende decorandus is werkzaam bij gemeente Binnenmaas als medewerker documentaire informatievoorziening. Veel collega’s zien Peter als een wandelend archief met ongelooflijk veel lokale kennis. Heel belangrijk binnen een organisatie. Peter Krijgsman uit Maasdam, wil je even naar voren komen. En mevrouw Krijgsman, loopt u even met Peter mee.

Beste Peter,

In 1980 werd je lid van de voetbalvereniging Maasdam. Vanaf het moment dat je lid werd, werd je ook gelijk actief bij het besturen van de club en trad je toe tot de jeugdcommissie. Binnen enkele jaren werd je voorzitter van deze commissie en in 1988 werd je secretaris in het bestuur van de club. Van 1999 tot de fusie van de voetbalverenigingen Maasdam en Puttershoek tot FC Binnenmaas in 2006 was je zelfs voorzitter. Bij de totstandkoming van deze fusie heb je een voortrekkersrol gespeeld. Je was lid van de stuurgroep die de fusie begeleidde en stak veel tijd en energie in het opstellen van de organisatiestructuur van FC Binnenmaas. Ook na de fusie bleef je lid van het bestuur tot je in 2011 na ruim

23 jaar bestuurslidmaatschap je taken neerlegde. Maar je bleef actief als lid van de commissie Communicatie en Administratie. Op dit moment ben je de trekker van het project FC Binnenmaas 2.0, waarin gekeken wordt naar de toekomst van de vereniging en beleid voor de komende jaren wordt geformuleerd.

Vanuit je betrokkenheid bij de voetbalvereniging Maasdam trad je in 1983 ook toe tot de Jumelagevereniging Maasdam-Mossautal. Deze vereniging werd opgericht toen in datzelfde jaar de toenmalige gemeente Maasdam en de Duitse gemeente Mossautal een vriendschapsverdrag sloten. Vanuit het gemeentebestuur werd de wens geuit dat het verdrag ook werd ondersteund vanuit de plaatselijke verenigingen. De burgemeester van Maasdam, later Binnenmaas, werd voorzitter en de rest van het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de plaatselijke verenigingen. Jij was één van de drijvende krachten binnen deze jumelage. Je was present bij de talloze uitwisselingen en onderhield veel contacten. Voetbalteams gingen heen en weer om ‘interlands’ te spelen en er werden voor de jeugd voetbalkampen georganiseerd. Jij was hierin altijd zeer actief, met de contacten, het organiseren van de activiteiten en zelfs het zoeken van slaapplaatsen. Samen met je medebestuursleden heb je tot het laatste geprobeerd het vriendschapsverdrag in stand te houden. Het verschil in grootte tussen de beide gemeenten, Binnenmaas 29.000 inwoners en Mossautal 2500, werd echter toch een knelpunt. Het was niet meer met elkaar te vergelijken. Zoals je weet heeft gemeente Binnenmaas daarom besloten het vriendschapsverdrag te beëindigen. De jumelagevereniging bestaat, vooral door jouw inspanningen, nog wel en ondersteunt nog enkele uitwisselingsinitiatieven.

Peter, vrijwilligers als jij zijn goud voor een vereniging. Zonder dit soort belangeloze en tomeloze inzet zouden verenigingen al gauw verschralen. En ik hoef hier niet te benadrukken hoe belangrijk een actief verenigingsleven is voor een dorp, de inwoners, een gemeente. Dat weten we in deze ruimte allemaal. Daarom verheugt het me zeer dat ik je namens Zijne Majesteit de Koning de versierselen behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau mag opspelden. Van harte gefeliciteerd.