Het bestuur van FC Binnenmaas kan meedelen dat het contract met hoofdtrainer Fop Gouman met een jaar zal worden verlengd. Beide partijen zijn zeer tevreden met de ontwikkelingen van de selectie tot nu toe en verwachten verdere stappen te kunnen zetten. Daarbij is ook belangrijk dat Fop oog heeft voor de omstandigheden waaronder prestaties kunnen worden geleverd en de ontwikkeling van de jeugd richting de selectie.

Het zal duidelijk zijn dat het bestuur uitermate content is met de continuering van het contract.

De besprekingen met de andere stafleden kunnen nu gaan plaatsvinden.

Het bestuur