Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag 27 oktober 2017. Inloop om 19.30 uur. Om 20.00 uur start de vergadering.

Agenda volgt nog.