Allereerst willen wij namens de Technische Commissie iedereen bedanken voor het invullen van de enquête. We hebben 93 ingevulde enquêtes ontvangen, hetgeen staat voor een reactiepercentage van ongeveer 30% van de jeugdleden, waarbij in aanmerking genomen moet worden dat er natuurlijk ouders en leiders zijn met meerdere voetballende kinderen. De feitelijke respons ligt dus zelfs op bijna 50%. Hartstikke goed dus!

We kwamen hele leuke opmerkingen en suggesties tegen, maar zeker ook echte verbeterpunten waar we mee aan de slag zullen gaan. De belangrijkste uitkomst is in ieder geval dat u vrijwel unaniem stelt dat de kinderen op een prettige manier bejegend en begeleid worden wanneer ze bij FC Binnenmaas spelen en trainen. Een mooi begin!

Kort samengevat zijn verder de volgende punten als positief naar voren gekomen:

Allereerst zijn de meeste respondenten zeer tevreden met de prachtige accommodatie, de kantine en met hoe alles rondom trainingen en wedstrijden geregeld is. De nieuwe kunstgrasvelden zullen hopelijk ook een bijdrage leveren aan een hoge tevredenheid, maar deze lagen er nog niet ten tijde van het uitzetten van de enquête.

Een tweede positieve punt is de kwaliteit van de trainers/leiders. Dit is heel positief en fijn om te horen, maar natuurlijk zullen we blijven investeren in deze cruciale vrijwilligers. We zijn hier al mee begonnen en we gaan daar ook het komende seizoen mee verder. Zo zijn starten we in januari met een traject van de KNVB om de trainers de basis van het trainen en coachen bij te brengen en leren hoe we het omgaan met de kinderen verder kunnen verbeteren.

Ook is het mooi te zien dat er 15 mensen zijn die bereid zijn om op te treden als vrijwilliger die dat op dit moment nog niet doen. We zullen proberen deze groep te enthousiasmeren om ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan onze mooie club. Heb je de enquête niet ingevuld maar sta je wel open voor vrijwilligers werk, geef dit aan bij de trainers of de Technische Commissie.

We hebben ook een aantal aandachts- en verbeterpunten gezien met betrekking tot de volgende punten, bijvoorbeeld:

  • Communicatie ten aanzien van selectiekeuzes, teamindelingen, wisselbeleid en trainerswisselingen. Diverse ouders/verzorgers hebben hun genoegen en ongenoegen laten blijken in de commentaarboxen. De enquete geeft een over het algemeen een zeer positief beeld, maar ook is duidelijk dat sommige ouders/verzorgers niet blij zijn met het wisselbeleid, de teamindelingen, de selectiekeuzes en hun invloed op de beslissingen van trainers en coaches.
  • Meidenvoetbal bij FCB. Diverse ouders/verzorgers gaven aan dat het fijn zou zijn om meer passende mogelijkheden voor hun dochters te hebben. De meidenafdeling heeft zeker onze aandacht, de enquête heeft een bijdrage geleverd in wat we kunnen en moeten verbeteren. De komende periode gaan we hier zeker mee aan de slag.
  • Contactpersonen binnen de club. Het is duidelijk dat niet iedereen precies weet bij wie ze terecht kunnen indien er zaken zijn die doorgesproken dienen te worden. Uiteraard is de trainer/coach het eerste aanspreekpunt, vervolgens de coordinator en anders de verantwoordelijke in de Technische Commissie. In de komende tijd zullen we dit helder communiceren en op de site zetten.

Mochten er ook nog andere zaken zijn waar behoefte aan verdere toelichting is dan horen we dat uiteraard ook graag.

We zijn altijd bereikbaar voor een gesprek.

Het is zeker zo dat de algehele lijn in de enquete buitengewoon positief is, maar gelukkig hebben we ook een aantal goede verbeterpunten kunnen vaststellen. Nogmaals, een ieder enorm bedankt voor alle suggesties en opmerkingen! We gaan ermee aan de slag!

Met vriendelijke groet,

De Technische Commissie van FC Binnenmaas.