Het is even stil geweest, maar de projectgroep heeft zeker niet stil gezeten. In een aantal bijeenkomsten hebben we gewerkt aan een voorstel voor de missie en visie voor de komende jaren. In dat document hebben we getracht zo goed en compleet als mogelijk alle input uit de drie gespreksavonden te verwerken. Omdat we bewust een kort maar krachtig document wilden viel dat niet mee. Toch is dat in onze ogen goed gelukt. We hebben ons concept aan het bestuur gepresenteerd en daarna gezamenlijk de puntjes op de i gezet. Ook dat is gelukt, op een onderwerp na. In gesprekken tussen een delegatie van bestuur en projectgroep gaan we nu bekijken of we ook op dat punt overeenstemming kunnen vinden, zodat het bestuur straks een breed gedragen missie en visie ter vaststelling aan de ledenvergadering kan aanbieden. Voorafgaand daaraan komt de complete projectgroep nog een keer bij elkaar om af te spreken met welke bagage de delegatie aan de slag kan.