Op 27 maart legt de Projectgroep FC Binnenmaas 2.0 de laatste hand aan het concept voor de missie en visie van onze vereniging. Hierin wordt de opbrengst van de drie groepsavonden verwerkt, zodat een zo breed mogelijk gedragen product ontstaat. Dit concept wordt op 3 april aan het bestuur aangeboden met het advies deze geheel en ongewijzigd over te nemen en te zijner tijd aan de ledenvergadering aan te bieden.

Tevens zullen we de in de drie groepsavonden verzamelde resultaten aanbieden en voorstellen doen voor het oppakken van de vervolgtrajecten. Denk daarbij onder andere aan het updaten van de organisatiestructuur en het opstellen van diverse beleidsstukken, waaronder het vrijwilligersbeleid. Ons idee is om in die trajecten wederom een  beroep te doen op de leden. Over de manier waarop beraden we ons nog, maar zeker is dat we daarbij zullen kijken naar deskundigheid en praktische betrokkenheid.