Ad van der Borst, de allround materiaalman van FC Binnenmaas, is gisteren aan zijn oog geopereerd. Het gaat goed, geen pijn en babbels genoeg. Daar het zijn “goede oog” betreft en hij met het rechtse alleen een waas ziet zullen we hem voorlopig even moeten missen op “zijn geliefde voetbalcomplex !!”

Hij is volgens de berichtgevingen van de arts de eerste week nagenoeg blind. Indien mogelijk zal hij best snel de voetbal weer willen bezoeken, maar terug krijgen van het zicht is natuurlijk veel belangrijker.

De collega’s van de werkgroep doen hun best om alles bij afwezigheid van Ad zo goed mogelijk te laten verlopen.