Het is al weer even geleden dat we een artikeltje plaatsten over dit onderwerp. Tijd voor een update dus.

Op 23 november is in een goed bezochte bijeenkomst gesproken over de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen. Dit gebeurde in kleine groepjes, waaruit de resultaten aan het hele gezelschap werden gepresenteerd en van commentaar voorzien. Aan het einde van de avond kon iedereen aangeven wat voor hem of haar de belangrijkste punten waren. Dit leidde tot de volgende uitkomst. Genoemd zijn alleen de top drie, maar uiteraard zijn meer punten genoemd.

Als sterke punten werden aangegeven: onze accommodatie, de betrokkenheid van leden en vrijwilligers en de mogelijkheid om op ieder (leeftijds-)niveau te kunnen voetballen. Daar tegenover stonden de zwakke punten, liever aangeduid als ontwikkelpunten: de jeugdopleiding, de toekomstbestendigheid van vrijwilligers en de opleiding van scheidsrechters. De top drie kansen zijn: persoonlijke benadering leden en vrijwilligers, ontwikkeling van damesvoetbal, eventueel door samenwerking en het vergroten van de sponsoring. Tot slot werden als belangrijkste bedreigingen gezien: de vergrijzing, de onzekere economische situatie en de concurrerende verenigingen in de regio.

De volgende bijeenkomst is gepland voor woensdag 18 januari aanstaande. Naast een terugblik op de eerste bijeenkomst is het belangrijkste doel om te praten over de vereniging op zich. Wie of wat zijn we, maar vooral wie of wat willen we in de (nabije) toekomst zijn. Onze begeleidster noemt dit “dromen over de vereniging”. Wij zijn benieuwd tot welke mooie en bruikbare gedachten dit gaat leiden. Wordt vervolgd!