Onze mooie club bestaat 10 jaar. Een goed moment om naar de toekomst te kijken. Onder de werktitel FC Binnemaas 2.0 gebeurt dat dan ook.

Om een goed, transparant en breed gedragen beleid te ontwikkelen en plannen voor de komende jaren te maken is het bestuur op zoek naar antwoorden op vragen, veel vragen. Op zoek naar wat we zijn, maar vooral ook wat we willen zijn. Samen met een enthousiaste projectgroep zijn de eerste stappen gezet. Maar ook die groep staat niet alleen. We worden ondersteund door een procesbegeleidster van de KNVB, die ons heel deskundig van stap tot stap begeleidt en ondersteunt. Op 23 november is een avond georganiseerd, waar zo’n 40 leden, een brede afspiegeling van de club, zich gezamenlijk hebben gebogen over een zogenaamde SWOT. In groepjes werd nagedacht over onze sterke en zwakke punten, onze uitdagingen, kansen en bedreigingen. De resultaten worden binnenkort besproken in de projectgroep, waarbij ook de volgende stappen weer worden voorbereid. Vast staat al dat er medio januari 2017 weer een gespreksavond zal zijn. Tijdens die avond zal vooral ons DNA centraal staan, wat voor vereniging is FC Binnenmaas, maar vooral ook wat voor vereniging willen we zijn.

Onder het menu item “Algemene zaken” vinden je het kopje “Bouwen aan de toekomst” waar wij jullie de komende tijd voortdurend op de hoogte van bijzonderheden, gebeurtenissen, vorderingen en resultaten zullen houden.

Wil je meer weten over dit proces of er actief aan mee willen doen, stuur dan even een e-mailtje aan krijgsmanfcb@kpnmail.nl.