Beste leden,

I.v.m. de berichtgeving over de kunstgrasvelden via de NOS afgelopen weekend heeft het bestuur van FC  Binnenmaas bij de gemeente en de KNVB geïnformeerd naar de status van deze signalen.

Zowel vanuit de KNVB en de gemeente is er aangegeven dat in het nieuwsitem van de NOS de uitkomsten van het onderzoek vergeleken zijn met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.

De minister van VWS herhaalde afgelopen week in antwoord op Kamervragen dat het sporten op kunstgrasvelden in Nederland niet tot gezondheidsrisico’s leidt. Ook het RIVM onderschrijft deze conclusies, zo blijkt uit de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 18 november jl. “Het RIVM heeft eerder geconcludeerd dat blootstelling aan granulaat op basis van de huidige inzichten niet tot gezondheidseffecten leidt. Bij navraag voor en na de uitzending van Zembla heeft het RIVM aangegeven bij deze conclusie te blijven”, aldus minister Schippers in haar brief aan het parlement. In opdracht van de minister voert het RIVM momenteel vervolgonderzoek uit, naar aanleiding van de ontstane onrust in de samenleving. De uitkomst van dit onderzoek wordt vóór de kerst verwacht. Het bestuur van FC Binnenmaas wacht deze uitkomst af en zal uiteraard, indien nodig, gepaste maatregelen nemen. We hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn.

Zie ter ondersteuning van bovenstaande tevens de Memo van de Directeur Publieke Gezondheid

Bestuur FC Binnenmaas