Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober j.l. zijn Ben van der Bom en Gerard Leggedoor als
bestuurslid gekozen in de functie van resp. secretaris en bestuurslid technische zaken. Zowel Ben als Gerard zijn al jarenlang intensief betrokken bij FC Binnenmaas, brengen de nodige ervaring mee en kennen de vereniging goed.
Het bestuur is zeer content met hun aantreden en wenst hen een mooie periode toe.
Na de ALV heeft – zoals reeds gemeld – Hennie de Winter zich bereid verklaart om het penningmeesterschap op zich te nemen.
Zijn formele benoeming kan hierdoor eerst plaatsvinden tijdens de ALV gepland in oktober 2017.
Met deze nieuwe leden heeft het bestuur weer een redelijke bezetting, maar is nog niet voltallig.
De functies van bestuurslid Wedstrijdzaken en Commerciële Zaken & Activiteiten zijn nog vacant.

Het bestuur