Zoals elk seizoen heeft er ook dit jaar op de algemene ledenvergadering weer een loting voor het uitkeren van de obligaties plaatsgevonden. Hierbij is nummer 7 uitgeloot.  Dit betekent dat houders van een obligatie eindigend op nummer 7, wanneer zij de obligatie willen laten uitkeren, zich kunnen melden bij het bestuur.

In de afgelopen 4 seizoenen zijn de eindcijfers 3, 8, 9 en 0 uitgeloot. Ook houders hiervan die nog niet om uitkering hebben gevraagd, kunnen dit bij het bestuur aanvragen.

Bij aanmelding dient de originele obligatie te worden ingeleverd! Tevens dient er een IBAN nummer opgegeven te worden.