Beste leden, jeugdtrainers en -leiders,

Vanaf dit seizoen heeft het bestuur verplicht gesteld dat elke jeugdtrainer of -leider een zogenaamde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dient te hebben. In dit kader zijn voor de betrokkenen VOG aanvragen ingediend en is aan elke betrokkene gevraagd om de aanvraag af te ronden en op de vereniging in te leveren. Gelukkig is dit in veel gevallen (voor of na herinnering) opgevolgd, maar er zijn nog steeds een aantal personen waarvan de VOG nog niet is ontvangen.

Het bestuur heeft 1 november als deadline gesteld. Jeugdtrainers en -leiders waarvan nog geen VOG ontvangen is, zullen vanaf dat moment gevraagd worden hun werkzaamheden neer te leggen! In de periode erna zal door de vereniging naar een passende oplossing worden gezocht om de vrijgevallen gaten op te vullen. Er zal echter overlast ontstaan en om die reden ook een zekere mate van onbegrip ontstaan. Je moet begrijpen dat betrokkenen voldoende gelegenheid hebben gehad om de procedure adequaat af te ronden en er ergens een grens getrokken moet worden. Dit zijn maatregelen die wij doorvoeren om de kans op misstanden rondom jeugd kleiner te maken en we rekenen daarom op jullie begrip.

Het bestuur