Naar aanleiding van de uitzending van Zembla over kunstgrasvelden en de mogelijke risico’s daaromtrent, heeft het bestuur van FC Binnenmaas ook de situatie bij FC Binnenmaas bekeken en daarbij contact met diverse partijen als gemeente Binnenmaas, leveranciers en KNVB gehad. Uiteindelijk geeft de brief van de gemeente aan het bestuur van FC Binnenmaas (informatie die ook op de site van gemeente Binnenmaas te vinden is) het beste de situatie weer:

Geacht bestuur,

Op woensdag 5 oktober heeft het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden. Zembla richtte zich daarbij op kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat gemaakt van oude autobanden. Aangezien wij ons kunnen voorstellen dat het programma bij u of uw leden vragen oproept, willen wij u graag informeren over de situatie in gemeente Binnenmaas.

Advies GGD Zuid-Holland Zuid
Wij ontvingen advies van de GGD Zuid-Holland Zuid, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd. De GGD volgt in deze het standpunt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoals verwoord in de reactie van het RIVM van 6 oktober 2016:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM echter niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Het RIVM ziet momenteel geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.
Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden IndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht. 

Indien de nieuwe onderzoeken aanleiding geven tot andere conclusies, dan zullen wij als gemeente natuurlijk passende maatregelen nemen. Wij zullen de komende periode nauw contact houden met onze partners KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Voor de volledigheid: u bent zelf verantwoordelijk voor de keuze of u wel of niet gebruik maakt van de sportvelden.

Aanvullende informatie
Als extra informatie voor u en uw leden willen wij u wijzen op de site van het RIVM. Hier kunt u aanvullende informatie vinden in de vorm van veel gestelde vragen met antwoorden.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Antwoorden_nav_van_vragen_na_uitzending_Zembla

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat

Mocht u nog aanvullende vragen hebben op het gebied van risico’s voor de gezondheid dan kunt u zich richten tot de GGD Zuid-Holland Zuid, team Toezicht en preventie, telefoonnummer 078 – 770 8500.

Hoogachtend,

Wouter Joosten,
wethouder Sportaccommodaties

Arie Mol,
Wethouder Sport, Zorg en Welzijn