1 juli 2016 bestond onze fusie club FC Binnenmaas 10 jaar. Om dit 10 jarig lustrum luister bij te zetten, hebben we het Shanty koor Hoeksche Waard gevraagd om zaterdag 5 november, na de derby tegen v.v. Strijen, te komen optreden in onze kantine. Vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur zullen een tweetal optreden worden verzorgd. Dus houdt deze datum vrij.

shantykoor