Onze penningmeester Theo Remmers heeft te kennen gegeven tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering zich niet herkiesbaar te stellen. De afgelopen 2,5 jaar heeft hij heel veel energie gestoken in de financiële huishouding van FC Binnenmaas. Daarbij heeft hij zijn kennis en kunde ingebracht en contacten onderhouden met financieel deskundigen van binnen en buiten de vereniging. Zijn gezinsleven – echtgenote en een opgroeiende dochter die over één jaar naar de middelbare school gaat – alsmede zijn werkzaamheden zijn nu niet meer te combineren met het penningmeesterschap.

Het bestuur betreurt zijn vertrek ten zeerste, maar respecteert zijn beslissing. Het omvangrijke takenpakket van de penningmeester heeft het bestuur doen besluiten om te kijken of er nog meer mogelijkheden zijn om de taken te verdelen/uit te besteden, waardoor het voor eventuele kandidaten voor het penningmeesterschap gemakkelijker wordt om tot het bestuur toe te treden.

Uiteraard kunnen kandidaten zich nu al melden bij de secretaris Martin Roobol en meedenken in de organisatie van de financiële administratie.