De tenues van de scheidsrechters (zie foto) zijn sinds enige tijd zoek.

Wie heeft de tenues in zijn bezit.

Graag terugbezorgen bij Ben Steenhorst of stuur een mail naar b.steenhorst@upcmail.nl