Twee korte mededelingen, maar zeker het vermelden waard!

Vanaf dit seizoen heeft Marina Lagerwerf zich aangemeld om de contributiezaken uit te voeren. Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit het versturen van de contributiefacturen, aanmaningsfacturen, boete facturen en het bijhouden van de administratie met betrekking tot de contributie.

Tevens is vanaf dit seizoen het entreehokje ook weer bemand. Hiervoor hebben Ed de Winter en Jan van Vliet zich aangemeld. Zij zullen bij de competitiewedstrijden van het eerste elftal entreekaartjes verkopen.

Namens het bestuur bedankt dat jullie deze vrijwilligerstaken op jullie hebben genomen.

Theo Remmers
Penningmeester FC Binnenmaas