Leden van FC Binnenmaas,

Volgend jaar (2016) bestaat FC Binnenmaas 10 jaar en dat vinden we als bestuur een moment om aandacht aan te besteden. Aangezien zowel het bestuur als de activiteitencommissie momenteel redelijk onderbezet zijn, willen we hiervoor een jubileumcommissie in het leven roepen. Van deze commissie wordt verwacht dat zij ideeën aandragen voor een feestelijke dag en de organisatie op zich nemen. Welke leden willen deelnemen aan deze commissie en de uitdaging aangaan? Kandidaten kunnen zich tot 17 december a.s. melden bij de secretaris Martin Roobol.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur