Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag 16 oktober 2015. Inloop om 19.30 uur. Om 20.00 uur start de vergadering.

Klik hier voor de agenda

Er liggen op de avond zelf setjes met de agenda, verslag en het jaarverslag van het bestuur klaar.

Het bestuur